ESET SmartSecurity (AntiVirus) i TrueCrypt

Već nekoliko meseci imam problem sa mount-ovanjem TrueCrypt enkriptovanih diskova dok je aktivan ESET SmartSecurity 4.2.x na Windows 7 platformi – prosto se pojavi BSOD (Blue Screen of Death). Pošto se problem pojavio kada sam instalirao ESET SmartSecurity logično bi bilo da je potrebno podesiti SmartSecurity, ali nisam uspeo da pronađem šta, dok nisam pronašao sajt http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?p=1846283#post1846283 – potrebno je isključiti skeniranje Boot Sector-a. To se isključuje na sledeći način:

1. Setup (F5) -> pa klik na taster “Setup…”  pored “ThreatSense engine parameter setup:” i pod Objects isključiti Boot Sectors.

2. Setup (F5) -> Antivirus and Antispyware -> Real-time file system protection pa klik na taster “Setup…” pored “ThreatSense engine parameter setup:” i pod Objects isključiti Boot Sectors.

Ako koristite Remote Administration Server, onda je potrebno podesiti polisu na goreopisan način.

  1. Ipak se i pored ovog podešavanja nastavilo sa pojavljivanjem BSOD. Problem je rešen zamenom AV softvera, sada koristimo F-Secure AV i nema tih problema više…

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>